Mes Facebooke LinkedIn Youtube kanalas
LT RU

Struktūrinių fondų parama

Darbuotojų bei vadovų kvalifikacijos tobulinimas

UAB „Northway medicinos centrai“ įgyvendina projektą „UAB „Northway medicinos centrai“ darbuotojų bei vadovų kvalifikacijos tobulinimas“. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos finansinės paramos pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.1-SADM-01-K Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse. Bendra projekto vertė – 593 724 Lt. Projektui skiriama Europos socialinio fondo paramos suma sudaro 412 384  Lt.

Teikiamo projekto tikslas – visų įmonės darbuotojų specifinių gebėjimų ir įgūdžių bei bendrųjų gebėjimų pagerinimas. Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2009 m. lapkričio mėn., projekto trukmė – 36 mėn.

UAB „Northway chirurgijos centras“ teikiamų dienos chirurgijos paslaugų plėtra ir infrastruktūros modernizavimas“

UAB „Northway chirurgijos centras“ įgyvendino projektą UAB „Northway chirurgijos centras“ teikiamų dienos chirurgijos paslaugų plėtra ir infrastruktūros modernizavimas“. Projektas bendrai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo paramos, teikiamos pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ priemonę VP3-2.1-SAM-12-K „Investicijos į privačių asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų viešųjų ambulatorinių ir stacionarinių paslaugų infrastruktūrą“.

Projekto tikslas – pagerinti UAB „Northway chirurgijos centras“ teikiamų dienos chirurgijos paslaugų kokybę ir  padidinti prieinamumą šalies mastu. UAB „Northway chirurgijos centras“ dienos chirurgijos paslaugas nenutrūkstamai tiekia nuo 2006 m. kovo mėn. Įmonėje dirba aukščiausios kvalifikacijos operuojantys chirurgai, kurie per metus atlieka apie 3900 operacijų ir kitų paslaugų.

ES struktūrinių fondų parama įgalino išplėsti turimą infrastruktūrą, sudarė galimybę papildyti chirurginių įrankių komplektus trūkstamais instrumentais ir tinkamai patenkinti pacientų poreikius – greitai ir kokybiškai gauti sveikatos priežiūros paslaugą.

Vykdant projektą, buvo įsigytas anestezijos aparatas, operacinis stalas, elektrochirurgijos prietaisas, chirurginių instrumentų rinkiniai, elektrokardiografai, gyvybinių funkcijų monitoriai ir kita medicininė įranga bei suremontuotos patalpos UAB „Northway chirurgijos centro“ Kretingos filiale. Projekto metu atliktos investicijos įgalino įmonę teikti naujas paslaugas, praplėsti esamų paslaugų apimtis, padidinti įmonės darbuotojų darbo našumą.