LT RU

Kitos paslaugos


Vertimai, pažymų išdavimas ir kitos paslaugos
Kaina Eur
Draudimo pažymos sutvarkymas 25,00
Tyrimų duomenų ir ligos istorijos išrašas užsienio kalba (anglų,rusų) 25,00
Asmens medicininė kortelė 2,00

Joint Commission International ligoninės standartas