LT RU

Kitos paslaugos


Vertimai, pažymų išdavimas ir kitos paslaugos
Kaina Eur
Draudimo pažymos sutvarkymas 25,00
Tyrimų duomenų ir ligos istorijos išrašas užsienio kalba (anglų,rusų) 25,00
Asmens medicininė kortelė 2,00